ติดต่อเรา

กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 อาคารกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-009700 ต่อภายใน 44444,44445,40164,42327
โทรศัพท์-โทรสาร 043 – 202191 สายด่วน 081-7085891 Email : kasphu@kku.ac.th

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น