อำนวยการ

นายนิคม-โพธิราช นายนิคม โพธิราช
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ช.4
เบอร์ติดต่อ ภายนใน 42319
นางสาวสมพร---บางใบ

นางสาวสมพร บางใบ
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ ภายนใน 42316
นางสาวดรุณี--โพธิ์ปัสสา นางสาวดรุณี โพธิ์ปัสสา
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ ภายนใน 42965
 นางสาวสุพิชชา-เลิศฤทธิ์ นางสาวสุพิชชา เลิศฤทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์ติดต่อ ภายนใน 42316
นางสุริยา--เพ็ญประจักร์

นางสาวสุริยา เพ็ญประจักษ์
ตำแหน่ง แม่บ้าน
เบอร์ติดต่อ ภายนใน 42316
นางสาววันรัก-สิมารัก นางสาววันรัก สิมารัก
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ ภายนใน 42316

Comments are closed.