หน่วยอารักขาบุคคลสำคัญ

นายเฉลี่ย อาจภักดี
ตำแหน่ง พนักงานวิทยุ
หัวหน้าหน่วยอารักขาบุคคลสำคัญ

Comments are closed.