คำสั่ง/ประกาศ 2560

  • คำสั่ง ที่ 1/2560  เรื่อง: ให้บุคคลย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1 นายพสุวัฒน์ แสนสีลา ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 59
  • คำสั่ง ที่ 2/2560  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดูแลข้อสอบคณะเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7 – 8 ม.ค. 60
  • คำสั่ง ที่ 3/2560  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คำสั่ง ที่ 4/2560  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรักษาความปลอดภัยและการจราจร งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559 หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
  • คำสั่ง ที่ 5/2560  เรื่อง: กำหนดแผนการใช้รถของส่วนราชการ สังกัดสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ประจำปีงบประมาณ 2560
  • คำสั่ง ที่ 6/2560  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลทรัพย์สิน งานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 20-29 มกราคม 2560 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรฯ มข.
  • คำสั่ง ที่ 7/2560  เรื่อง: ขอความร่วมมือให้งดเว้นการหยุดทดแทน การขาด การลาทุกประเภท และให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560

Comments are closed.