หน่วยยานพาหนะ

หน.-นายณรงค์-ทาบุราณ
นายรณงค์  ทาบุราณ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
นายบุญเติม-หล้ารุ่งเรืองกิจ

นายบุญเติม หล้ารุ่งเรืองกิจ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยยานพาหนะ

นายธนภูมิ-นามมุง นายบุญเรือง-มุงคำภา นายปัญญา-วงศ์คำ
นายธนภมิ นามมุง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
นายบุญเรื่อง มุงคำภา
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
นายปัญญา วงศ์คำ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
นายนิยม-แสงนาค นายสุริยันต์-แก้วประดิษฐ์ นายอนุศักดิ์-พูลศิริ
นายนิยม
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายสุริยันต์ แก้วประดิษฐ์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 นายอนุศักดิ์ พูลศิริ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
นายจำนงค์-รัตนะ นายชัยยุทธ-หมื่นอภัย  
 นายจำนงค์ รัตนะ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 นายชัยยุทธ หมื่นอภัย
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
นายสุทธิดล วงค์อุปปา
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 
นายสินธพ สุวรรณแสง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

Comments are closed.