หน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน

บัญชีรายชื่อ นามเรียกขาน และวันหยุดพักประจำสัปดาห์
หน่วยศูนย์ข่าวสีฐาน
ลำดับ ชื่อ – สกุล นามเรียกขาน วันหยุดพักประจำสัปดาห์
อา พฤ
1 นายสิทธิพร  ชินฝั่น มข 021 ส-อา * *
2 นายอัครพงษ์  ผายลุน มข 041 อ-พ * *
3 นายวิรัตน์  สุริโย มข 045 พฤ-ศ * *
4 นายทองใบ  เขียวไกร มข 048 อา-จ * *
5 นายภมร  พุทธสอน มข 062 ส-อา * *
6 นายไพรฑูรย์  วันเพ็ชร มข 068 จ-อ * *
7 นายสมศักดิ์  อุดมทรัพย์ มข 069 พ-พฤ * *
8 นายจำนง  จันทร์โสม มข 077 ศ-ส * *

Comments are closed.