หน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสำคัญ

หน.นายสมพร-อ่ำนาเพียง
นายสมพร อ่ำนาเพียง
ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร
หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสำคัญ
ผช.นายมังกร-เจริญไชย

นายมังกร เจริญไชย
ตำแหน่ง พนักงานรักษาปลอดภัย
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสำคัญ

นายวินัย-พรมเจริญ นายวินัย-จันทราษฎร์ นายลำใย-คนคิด
นายวินัย พรมเจริญ
ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร
ปฏิบัติงานด้านเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสำคัญ
นายวินัย จันทราษฎร์
ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร
ปฏิบัติงานด้านเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสำคัญ
นายลำใย คนคิด
ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร
ปฏิบัติงานด้านเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสำคัญ
นายประสิทธิ์-ชนะสิมมา นายจิรศัก-จันทะมาตย์
นายประสิทธิ์ ชนะสิมมา
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานด้านเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสำคัญ
นายจิรศัก จันทะมาตย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานด้านเฉพาะกิจและอารักขาบุคคลสำคัญ

Comments are closed.