หน่วยเฉพาะกิจ

หน.นายสมพร-อ่ำนาเพียง
นายสมพร อ่ำนาเพียง
ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร
หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจ
ผช.นายมังกร-เจริญไชย

นายมังกร เจริญไชย
ตำแหน่ง พนักงานรักษาปลอดภัย
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจ

นายวินัย-พรมเจริญ นายวินัย-จันทราษฎร์ นายลำใย-คนคิด
นายวินัย พรมเจริญ
ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร
ปฏิบัติงานด้านเฉพาะกิจ
นายวินัย จันทราษฎร์
ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร
ปฏิบัติงานด้านเฉพาะกิจ
นายลำใย คนคิด
ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร
ปฏิบัติงานด้านเฉพาะกิจ
นายประสิทธิ์-ชนะสิมมา นายจิรศัก-จันทะมาตย์
นายประสิทธิ์ ชนะสิมมา
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานด้านเฉพาะกิจ
นายจิรศัก จันทะมาตย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานด้านเฉพาะกิจ

 

Comments are closed.