หน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย

บัญชีรายชื่อ นามเรียกขาน และวันหยุดพักประจำสัปดาห์
หน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย
ลำดับ ชื่อ-สกุล นามเรียกขาน วันหยุดพักประจำสัปดาห์
วันหยุด อา พฤ
1 นายวิบูรณ์ศิลป์  พินิจมนตรี ดับเพลิง 1 ส-อา * *
2 นายสมชัย  บุญสวัสดิ์กุลชัย ดับเพลิง 2 ส-อา * *
3 นายสมชาย  สิงสีดา ดับเพลิง 3 อ-พ * *
4 นายแสงจันทร์ จันทวงษ์ ดับเพลิง 4 พ-พฤ * *
5 นายสมานชัย ชินฝั่น ดับเพลิง 5 พฤ-ศ * *
6 นายวิรุณ  ภูบุญลาภ ดับเพลิง6 อา-จ * *
7 ว่าที่ ร.อ.กานต์ เจริญโสภารัตน์ ดับเพลิง7 พ-พฤ * *
8 ส.อ.สัญชัย  เสนามงคลชัย ดับเพลิง8 จ-อ * *
9 นายกฤษณะ  หลงน้อย ดับเพลิง11 จ-อ * *
10 นายณัฐวุฒิ พรมลือชัย ดับเพลิง12 ศ-ส * *

Comments are closed.