หน่วยสิริคุณากร

บัญชีรายชื่อ นามเรียกขาน และวันหยุดพักประจำสัปดาห์
หน่วยสายตรวจสิริคุณากร
ลำดับ ชื่อ-สกุล นามเรียกขาน วันหยุดพักประจำสัปดาห์
วันหยุด อา พฤ
1 นายพลเทพ  ศรีเจริญ มข 022 ส-อา *           *
2 นายบุญจันทร์  บุญเทพ มข 033 ส-อา *           *
3 นายมงคล สระแก้ว มข 236 พฤ-ศ          *  *  
4 นางสาวรัชนก  ผ่องแผ้ว มข 219 ส-อา *           *
5 นายเชิด  คำมณีจันทร์ มข 094 จ-อ   * *        
6 นายบรรลุ  สุขบุญมา มข 089 พ-พฤ       * *    
7 นายอาทิตย์  ผิวทอง มข 109 พ-พฤ       * *    
8 นายสุวิทย์  เจริญคุณ มข 085 ศ-ส           * *
9 นายโสรัสจน์  พึ่งพิง มข 086 อ-พ     * *      
10 นายไพโรจน์ เขียวรัตน มข 283 จ-อ   * *      

Comments are closed.