หน่วยจราจร

บัญชีรายชื่อ นามเรียกขาน และวันหยุดพักประจำสัปดาห์
หน่วยจราจร
ลำดับ ชื่อ-สกุล นามเรียกขาน วันหยุดพักประจำสัปดาห์
วันหยุด อา พฤ
1 นายสมปอง บุญตา จร1 ส-อา * *
2 นายสุวงษ์  น้อยพรม จร2 ส-อา * *
3 นายสวัสดิ์ ขวัญมา มข051 ส-อา * *
4 นายขจรศักดิ์ นารีไผ่ มข059 ส-อา * *
5 นายศิริพงษ์ นามสิงขัน มข098 ส-อา * *
6 นายสาคร อัคฮาดจันทร์ มข093 ส-อา * *
7 นายสุชาติ  ชนะสิมมา มข118 ส-อา * *
8 นายจำนงศักดิ์  แสงยุติธรรม มข119 ส-อา * *
9 นายศิริมงคล  หาปันนะ มข154 ส-อา * *
10 นายไพลม  ใจดี มข181 ส-อา * *
11 นายปฐวี วิมุกตานนท์ มข182 ส-อา * *
12 นายอรรถพล  หยองเอ่น มข282 ส-อา * *

Comments are closed.