หน่วยจราจร

บัญชีรายชื่อ นามเรียกขาน และวันหยุดพักประจำสัปดาห์
หน่วยจราจร
ลำดับ ชื่อ-สกุล นามเรียกขาน วันหยุดพักประจำสัปดาห์
วันหยุด อา พฤ
1 นายสมปอง บุญตา จร1 ส-อา *           *
2 นายสุวงษ์  น้อยพรม จร2 ส-อา *           *
3 นายสวัสดิ์ ขวัญมา มข051 ส-อา *           *
4 นายขจรศักดิ์ นารีไผ่ มข059 ส-อา *           *
5 นายสาคร อัคฮาดจันทร์ มข093 ส-อา *           *
6 นายสุชาติ  ชนะสิมมา มข118 ส-อา *           *
7 นายศิริมงคล  หาปันนะ มข154 ส-อา *           *
8 นายไพลม  ใจดี มข181 ส-อา *           *
9 นายปฐวี วิมุกตานนท์ มข182 ส-อา *           *
10 นายอรรถพล  หยองเอ่น มข282 ส-อา *           *

Comments are closed.