ประกาศล็อคล้อและเปรียบเทียบปรับ

ท่านใดที่จอดรถ?ไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร บางคณะมีประกาศล็อคล้อและเปรียบเทียบปรับแล้วนะครับ…เคารพกฎหมายจราจร เพื่อนร่วมเส้นทางสัญจรไม่เดือดร้อนนะคร๊าบ!!!!

loglor

Comments are closed.