ฝากบ้านกับกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย

img_57ee9c082a5dc9a0e772da00d7bc7a97 img_63322e6bcbcd30f1905a5f7adfb80e40

กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย

จัดโครงการฝากบ้านเพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรที่มีบ้านพักในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยที่ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  นาย เกษม ภูธรรมะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ นอกเหนือจากมาตรการรักษาความปลอดภัยที่กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ได้มีแผนการดำเนินการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ แล้วทั้งในส่วนของที่พักอาศัยและทรัพย์สิน ตลอดจนจักรยานยนต์ เพื่อให้บุคลากรนักศึกษาที่เดินทางออกนอกพื้นที่ได้เกิดความมั่นใจ ซึ่งถือเป็นภาระกิจที่เจ้าหน้าที่ทุกนายรับนโยบายมาที่ต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อบุคลากรแม้จะเป็นวันหยุดราชการ
นาย เกษม ภูธรรมะ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรที่มีบ้านพักในพื้นที่มหาวิทยาลัย ขอนแก่น กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดโครงการฝากบ้านในช่วงเทศกาลให้แก่บุคลากรทุกท่าน

สามารถรับใบสมัครและยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ที่กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4320-2191 โทรภายใน 44444, 44445, 42327 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มข. ได้มีสถิติที่แสดงให้เห็นว่าในช่วงที่เป็นวันหยุดยาวนั้น  นักศึกษา บุคลากร ส่วนใหญ่ จะเดินทางกลับภูมิลำเนา มีความจำเป็นต้องจอดยานพาหนะไว้ที่หอพักหรือที่พักอาศัย โดยไม่มีผู้ดูแลป้องกันทรัพย์สิน ทำให้กลุ่มมิจฉาชีพใช้โอกาสนี้ ในการขโมยรถจักรยานยนต์ งัดเบาะ ถอดอะไหล่ ขโมยน้ำมัน เป็นต้น

กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มข. ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรย่อย มข. จัดโครงการบริการลานจอดรถจักรยานยนต์ ช่วงเทศกาล โดยกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยเพื่อเป็นจุดรับ  ฝากรถจักรยานยนต์ ฟรี ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย โดยที่จุดบริการลานจอดรถจักรยานยนต์ดังกล่าว จัดบริการให้แก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องนำหลักฐานประกอบ ดังนี้คือ 1) สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวบุคลากรหรือบัตรประจำตัวประชาชน 2 ) สำเนาคู่มือรถจักรยานยนต์ จุดบริการลานจอดรถจักรยานยนต์ เป็นการให้บริการ ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มข. ดูแลรถจักรยานยนต์ ตลอด 24 ชม. เจ้าของรถสบายใจ หายกังวล

Comments are closed.