รายงานการประชุมฝ่ายรักษาความปลอดภัยปีงบประมาณ 2565

รายงานการประชุมฝ่ายรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

1. รายงานการประชุมฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 12 ต.ค. 2564) 📎

2. รายงานการประชุมฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 26 ต.ค. 2564) 📎

3. รายงานการประชุมฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 9 พ.ย. 2564) 📎

4. รายงานการประชุมฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 23 พ.ย. 2564)📎

5. รายงานการประชุมฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 5/2565 (วันที่ 29 ธ.ค. 2564) 📎

Comments are closed.