อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบปะและให้กำลังใจแก่บุคคลากรกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย

      เวลา 13.30 น. ของวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย  

นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

เดินทางมายังกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในโอกาสพบปะและให้กำลังใจบุคลากรกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย และงานบริการยานพาหนะ กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี

ในการนี้ นายเกษม ภูธรรมะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และผลการดำเนินงานของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยในปีที่ผ่านมา

      จากนั้น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวให้โอวาท และให้กำลังใจแก่บุคลากรที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถเสมอมา จากนั้น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล มอบกระเช้าของขวัญแก่ตัวแทนจาก งานบริการยานพาหนะ กองบริหารงานกลาง และนายเกษม ภูธรรมะ พร้อมทั้งบุคลากรกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จากนั้น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุลพร้อมคณะผู้บริหารเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ศูนย์ควบคุมและสั่งการทางวิทยุต่อไป

 

 

 

 

 

 

ภาพ : ข่าว / ศราวุธ เจริญดวงดี

 

Comments are closed.