ฝ่ายรักษาความปลอดภัย สนธิกำลังในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา15.00 น.
กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยรวมพลรับฟังนโยบายจากผู้บังคับบัญชา ในช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย เป็นประธานในกิจกรรมสนธิกำลังและมอบนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2564
โดยมี นายเกษม ภูธรรมะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสังกัดกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย เข้าร่วมรับฟังนโยบาย จากผู้บังคับบัญชา
ในการนี้ ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ได้มอบหมวกติดกล้องวงจรปิดให้แก่นายเกษม ภูธรรมะ นำไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจเคลื่อนที่เร็ว เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พร้อมกันนี้ รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์พร้อมทั้งนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะ เข้ามอบกระเช้าของขวัญให้แก่บุคลากรกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
เทศการปีใหม่ประจำปี 2564 ในปีนี้นั้น มีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 รวม 4 วัน ทำให้ นักศึกษาและบุคลากรบางส่วนเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่กับครอบครัว ฝ่ายรักษาความปลอดภัยจึงเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศการปีใหม่ประจำปี 2564 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 6 มาตรการดังนี้
1. จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความปลอดภัย
2. โครงการฝากบ้านช่วงเทศการปีใหม่ 2564
3. การจัดตั้งจุดตรวจป้องปรามตามประตูเข้า-ออก
4. การใช้ไฟสัญญาณเตือนภัยในการป้องปรามเหตุ
5. การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
6. การปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน Covid-19
โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามหากบุคลากร ท่านใดมีความต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการฝากบ้านในช่วงเทศการปีใหม่สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://kku.world/u05o9
โดยกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยได้จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ไว้เพื่อคอยบริการแก่นักศึกษา และบุคลากรภายในพื้นที่ หากต้องการความช่วยเหลือหรือมีเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ทันที
โทรศัพท์ 043-202-191
สายด่วน 081-7085891
ภาพ / ข่าว : ศราวุธ เจริญดวงดี

Comments are closed.