ฝ่ายรักษาความปลอดภัยจัดการประชุม แนวทางในการจัดระบบการจราจรโรงพยาบาลศรีนครินทร์

 

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดระบบการจราจรบริเวณพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย นำโดย ผศ.ดร.สมพงษ์  สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย นายเกษม ภูธรรมะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ร่วมกับตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์นำโดย รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ ผู้แทนจากกองอาคารและสถานที่ และสถานีตำรวจภูธรย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดระบบจราจรบริเวณพื้นที่โดยรอบโรงพยาศรีนครินทร์  ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 5 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผลจากการประชุมนั้นจะได้นำไปเป็นแนวทางในการจัดระบบการจราจรโดยรอบโรงพยาบาลศรีนครินทร์ต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว : ศราวุธ เจริญดวงดี

Comments are closed.