ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1559/2563) เรื่อง กำหนดปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราวสำหรับพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

 

Comments are closed.