ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จัดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและศึกษาดูงาน สู่การจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (Smart security)

 

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 7011 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและศึกษาดูงาน สู่การจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (Smart security) : เสริมสร้างประสบการณ์ศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัยเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การทำงานแบบ work smart ไม่ใช่แค่ work hard”

การบรรยายในหัวข้อ “การสร้างกำลังใจและแรงบรรดาลใจในการทำงานเมื่อเจอความเครียดและความกดดัน” โดย รองศาสตราจารย์ นพ.สุรพล วีระศิริ และ นางสาวจินตนา สิงขรอาจ นักจิตวิทยาคลินิก ชำนาญการพิเศษ

 

 

และการบรรยายในหัวข้อ “การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ” โดยนายเกษม ภูธรรมะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

ภาพ : ศราวุธ  เจริญดวงดี

ข่าว : ศราวุธ  เจริญดวงดี

Comments are closed.