กองป้องกันและรักษาความความปลอดภัย เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย นายเกษม ภูธรรมะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1ประจำปีการศึกษา2563 จะเริ่มเดินทางเข้าหอพัก ซึ่งจะทำให้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีจำนวนรถสัญจรในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และการเกิดเหตุอาชญากรรมมีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

 

 

ทั้งนี้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้มีการจัดระบบจราจรเพื่อรองรับการเดินทางเข้าหอพักของนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่จราจร และเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย คอยอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่

โดยมีการตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้ากองป้องกันและรักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมและสั่งการทางวิทยุประจำอยู่ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการทางวิทยุเพื่อรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

 

หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่

สายด่วนกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 043-202191

Hot line : 081-7085891

 

Comments are closed.