แผนผังกำหนดระบบจราจรชั่วคราวกิจกรรม มข. วันที่ 27 ก.ค. 2562

แผนผังกำหนดระบบจราจรชั่วคราว กิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ กิจกรรมสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง
และวันประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ครั้งที่ 1
ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.00 – 10.00 น.
จัดทำโดย : กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย เบอร์โทรศัพท์ 043-202191 หรือสายด่วน 081-708-5891

เนื่องด้วย วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรมที่มีนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีกิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ กิจกรรมสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ณ มณฑลพิธีศาลเจ้าพ่อมอดินแดง และวันประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้การจัดการระบบการจราจร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ขอกำหนดระบบการจราจร (ชั่วคราว) ในวันดังกล่าว ดังนี้.-

  1. ปิดเส้นทางการจราจร (ชั่วคราว) ถนนสาย 1 สามแยกกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย      ถึงประตูมอดินแดง ระหว่างเวลา 08.00 – 10.00 น.
  2. ปิดเส้นทางการจราจร (ชั่วคราว) ถนนสาย 1 ถนนทางเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง จากประตู 2 มอดินแดง ถึงสามแยกอาคารขวัญมอ ระหว่างเวลา 08.00 – 10.00 น.
  3. กำหนดพื้นที่จอดรถของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้.-

3.1 ลาดจอดรถคณะสัตว์แพทยศาสตร์

3.2 ลาดจอดรถบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง

3.3 ลาดจอดรถสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง

3.4 ด้านข้างรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ

โดยในการเดินทางขอความร่วมมือใช้เส้นทางด้านหลังศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์)

ในการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดหน้าที่ฯ ดูแลระบบการจราจร ตามประกาศนี้ สามารถถามข้อมูลและบริการ  หรือ เบอร์โทรศัพท์ 043-202191 หรือสายด่วน 081-708-5891

Comments are closed.