ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กำหนดระบบจราจรการจัดงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3222/2561 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง กำหนดระบบจราจรงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2561

 

Comments are closed.