กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ร่วมเป็นเกียรติ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 47 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มข.

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายเกษม ภูธรรมะ รักษาการผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย พร้อมบุคลากรสังกัดกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี รำลึกและภาคภูมิในประวัติของคณะ กับ ผศ.ดร.เสาวมาศ เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 47 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น

Comments are closed.