อำนวยความสะดวกด้านการจราจรงานปฐมนิเทศและงานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ “กาลพฤกษ์ช่อที่ 55”

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรงานปฐมนิเทศและงานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ “กาลพฤกษ์ช่อที่ 55”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเตรียมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียนรู้อย่างมีความสุข ประจำปีการศึกษา 2561

กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอำนวยการจาก นายเกษม ภูธรรมะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จัดตั้งกองอำนวยการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติและดำเนินการให้อำนวยความสะดวกการจราจรและดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักศึกษาใหม่อย่างเข้ม ในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561 ทั้งเวลากลางวัน และเวลากลางคืน โดยใช้มาตรการและการทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรอย่างหลากหลาย อาทิ ปัญหาการจัดการสถานที่จอดรถของแต่ละคณะ หน่วยงาน ให้เหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน การแจ้งเหตุประสานงานผ่านการใช้วิทยุสื่อสารที่เป็นช่องทางเดียวกัน การจัดการมาตรการด้านการอัคคีภัยตามอาคาร สถานที่ของแต่ละคณะ หน่วยงาน การนำเทคโนโลยีจุดแจ้งเหตุฉุกเฉินออนไลน์ กำหนดทิศทาง มาตรการ และแผนการ ปฏิบัติราชการด้านการจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (Security System) เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยร่วมกันกำหนดมาตรการต่างๆ ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ดังนี้
1.มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
2.มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบกล้องวงจรปิด IP Camera เพื่อการจัดตั้งศูนย์กลางระบบอย่างบูรณาการ
3. มาตรการด้านการข่าวและการประสานงานแจ้งข่าวด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
4. มาตรการด้านการป้องกันอัคคีภัยและแผนเผชิญเหตุ

 

Comments are closed.