โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ตามกฎจราจร

ช่วยฝากถึงคนที่คุณรักและปรารถนาดีให้สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และซ้อนท้ายขณะขับขี่เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ ศรีษะและสูญเสียจากอุบัติเหตุ

Comments are closed.