เทศกาลสงกรานต์ 2560 สำนักงาน รปภ.มข. เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย

แบบ-mini-web-โครงการฝากบ้าน-สงกรานต์

สนง.รปภ.มข.สร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรที่มีบ้านพักในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการฝากบ้านในเทศกาลสงกรานต์

นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี บุคลากรส่วนใหญ่จะกลับไปยังภูมิลำเนาเพื่อรวมญาติหรือพบประสังสรรค์กัน อาจเสี่ยงกับภัยจากมิจฉาชีพที่แอบแฝงเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประสงค์ในทรัพย์สินของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดังนั้นนอกเหนือจากมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ ได้มีแผนการดำเนินการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ แล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรที่มีบ้านพักในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝากบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้แก่บุคลากรทุกท่าน ในระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 17 เมษายน 2560

ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฝากบ้าน ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 กับสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถรับใบสมัครและยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ที่สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ดาวน์โหลดได้ที่เวบไซค์ตามลิ้งค์ที่แนบท้ายมาด้วยนี้ สอบถามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ 0-4320-2191 โทรภายใน 44444,44445 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มโครงการฝากบ้าน

Comments are closed.