สนง.รักษาความปลอดภัย ฝึกทบทวน ทดสอบร่างกาย เตรียมพร้อมบริการชาว มข.

สำนักงานรักษาความปลอดภัย ฝึกทบทวนกระบวนการ การทำงานและเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อดูแลและบริการทุกคนในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น “ด้วยหัวใจ”

วันที่ 3 มีนาคม 2560 สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 217 คน โดยมี ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินทดสอบร่างกาย และมอบโอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม กล่าวว่า “ในการทดสอบสมรรถภาพทางร่างการของบุคลากรรักษาความปลอดภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ฝึกฝนและทบทวนการทำงาน อีกทั้งเสริมสร้างความพร้อมในหน้าที่การทำงาน ทั้งร่างกาย จิตใจและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรฝึกความเป็นระเบียบและวินัยในการทำงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการวางแผนให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายปีละ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้แก่บุคลากรงานรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ยังมีการอบรมและจัดทำใบอนุญาตอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามคำสั่งของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใน พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ซึ่งบุคลากรทุกท่านต้องได้รับใบอนุญาตดังกล่าวจึงจะสามารถทำงานได้”

ทางด้าน นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายประกอบการประเมินการทำงานของบุคลากรครั้งนี้ประกอบด้วย การประเมินความพร้อมในการทำงานของพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ก่อนการประเมินจะมีการทดสอบสมรรถภาพ เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ประเมินร่วมกับผลการทำงาน บุคลิกภาพ นิสัย ลักษณะการทำงาน และอื่นๆเป็นต้น โดยมีการกำหนดสัดส่วนคะแนนการประเมินสมรรถภาพ ได้แก่ การดึงข้อไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง ซิทอัพหรือลุกนั่ง 25 ครั้ง ชายวิ่ง 800 เมตรภายในเวลา 4 นาที และหญิงวิ่ง 400 เมตรในเวลา 3 นาที ถ้าหากใครผ่านการประเมินสมรรถภาพทุกด้านจะได้รับคะแนนเต็ม หรือหากไม่ผ่านบางท่าการทดสอบสัดส่วนคะแนนจะลดหลั่นลงมา เกณฑ์การประเมินบุคลากรจะต้องได้คะแนนรวมมากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป กรณีบุคลากรที่ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์จะมีผลต่อการไม่จ้างต่ออีกด้วย”

“การฝึกฝน ทบทวนกระบวนการ และการเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นการเตรียมพร้อม ที่จะดูแลและบริการทุกคน ในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยหัวใจ สำนักงานรักษาความปลอดภัยมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการดูแลและให้บริการความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและคนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงโดยจัด บุคลากรรักษาความปลอดภัยหรือสายตรวจ ดูแลตามจุดเสี่ยงในเขตพิพาท ตามตู้แดงและตรวจสอบบริเวณรอบๆ ในด้านการจราจรมีข้อจำกัดในการตรวจค้นประชาชนในพื้นที่ ที่สามารถเข้าออกได้อย่างอิสระ โดยสำนักงานได้มีการเพิ่มจุดตรวจและเสริมอุปกรณ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าจุดนั้นๆ เป็นจุดเสี่ยงเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนมากที่สุด อีกทั้งสำนักงานรักษาความปลอดภัยและจราจร จะก้าวสู่การเป็นหน่วยงานที่ดีที่สุดในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย” ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในท้ายที่สุด

ขอขอบคุณข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี

แบบ-ทดสอบศักยภาพสมรรถภาพร่างกายของลูกจ้างชั่วคราว

17191921_10210244925616958_8115540677117242702_o

 

IMG_1342 IMG_1364 IMG_1379 IMG_1388 IMG_1406 IMG_1427 IMG_1453 IMG_1469 IMG_1511 IMG_1514 IMG_1534 IMG_1541

Comments are closed.