กำหนดปิด – เปิดประตูและเส้นทางการจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 97/2560) ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
เรื่อง กำหนดปิด – เปิดประตูและเส้นทางการจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 ดังนี้
1. เวลา 05.30 – 11.30 ปิดประตู 2 (ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง) ไม่อนุญาตให้ยานพาหนะทุกประเภทผ่านเข้า – ออก
2. เวลา 07.00 – 12.00 น. ปิดประตู 5 (สีฐาน) ไม่อนุญาตให้ยานพาหนะทุกประเภทผ่านเข้า – ออก
3. เวลา 05.30 – 12.00 น. ปิดถนนสาย 1 ตั้งแต่ประตู 2 (ศาลเจ้าพ่อมอดดินแดง) ถึงประตู 5 (สีฐาน) เนื่องจากเป็นเส้นทางสิ่งของนักวิ่งนานาชาติ
4. เปิดประตู 3, 4, 6, 7, 9, ประตูวัดป่าอดุลยาราม, หอพักนานาชาติ อนุญาตให้ยานพาหนะทุกประเภทเข้า – ออกได้Page2 แผนที่-มาราธอนนานาชาติ-2560

Comments are closed.