ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และสนง.รปภ. มข. เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่

            เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559  เวลา 15.30 น. ณ สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ได้มีแผนการดำเนินการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยได้รับเเกียรติ ผศ.ดร.สมพงษ์  สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ได้กล่าวโอวาทในการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 และ นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรแล้ว กล่าวรายงานว่า สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่มหาวิทยาลัยจึงจัดมาตรการต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยขึ้นเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่ และที่พักอาศัยตลอดจนทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น

1.โครงการฝากบ้านกับสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
2.จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยง จุดอันตรายต่าง ๆ  ได้แก่ วงเวียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์ วงเวียนสำนักงานอธิการบดี วงเวียนหอพักชายที่ 16  และวงเวียนคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือโรตาแร็คต์
3.ตั้งจุดบริการป้องปราม ณ ถนนมอดินแดงช่องทางเข้าออกต่าง ๆ เพื่อช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุ
4.มาตรการเฝ้าระวังจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัย จำนวน 9 จุด ได้แก่
(1.)สำนักงานอธิการบดี
(2.)สถานีไฟฟ้าย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(3.)สถานีวิทยุ FM 103
(4.)อาคารภารกิจสื่อสาร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(5.)ปั้มน้ำมัน ปตท.
(6.)โรงพยาบาลศรีนครินทร์
(7.)อาคารวิทยาศาสตร์ 06
(8.)ศูนย์อาหารและบริการ 1
(9.)สำนักงานประปาและสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

              ผศ.ดร.สมพงษ์  สิทธิพรหม กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560 โดยเน้นย้ำเรื่องการตรวจสถานที่จุดเสี่ยง อาคารเรียน อาคารสำนักงานคณะ /หน่วยงานต่างๆ การให้ความช่วยเหลือตามโครงการฝากบ้านกับ สนง.รปภ.มข. เพื่อลดความสูญเสีย ลดการเกิดอุบัติเหตุ ตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ได้มอบน้ำ อาหาร เครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

            ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรที่มีบ้านพักในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดสายตรวจรถยนต์และจักรยานยนต์ ตระเวนตรวจตรา ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยแบ่งสายตรวจออกเป็น  12  สาย โดยมีการประสานรายงานการปฏิบัติงานให้ศูนย์อำนวยการกลางด้านการรักษาความปลอดภัย ทุก 30 นาที  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเทศกาลปีใหม่นี้สบายใจหายห่วงกลับภูมิลำเนาเข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรดูแลความสงบเรียบร้อย การโจรกรรมทรัพย์สิน การก่อวินาศกรรม ให้แก่บุคลากรทุกท่านที่มีบ้านพัก อาคารแฟลต อยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560

IMG_0848  IMG_0856IMG_0893IMG_0871    IMG_0902 IMG_0904 IMG_0909 IMG_0915 IMG_0920 IMG_0937 IMG_0940 IMG_0840IMG_0843

Comments are closed.