ฝ่ายรักษาความปลอดภัยประชุมการทดลองใช้อุปกรณ์ RFID ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

      วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ได้รับเกียรติ ผศ.ดร.สมพงษ์  สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้เข้าร่วมประชุมกับ ผศ.ดร.ธเนศ  เสถียรนาม  และ  ผศ.ดร.วิชุดา เสถียรนาม ศูนย์และพัฒนาโครงการสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท Denso Corporation R&D Center ประเทศญี่ปุ่น ประชุมปรึกษาหารือความเป็นไปได้ในการทำโครงการวิจัยร่วม เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีประเด็นเพื่อพิจารณา 2 ประเด็น คือ
1.บริษัทฯ จะนำระบบ RFID จำนวน 2 ชุด มาทดลองติดตั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.บริษัทฯ ต้องการเยี่ยนมชมระบบรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย และแผนโครงการต่อไปในอนาคต รวมทั้งต้องการนำเสนอเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยของบริษัท

DSC04040DSC03975 DSC03969 DSC03972 DSC03981 DSC03993  DSC03998 DSC03999 DSC04003 DSC04007 DSC04011 DSC04015 DSC04018 DSC04029 DSC04035   DSC04045

Comments are closed.