ประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านประสานงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ประจำปี 2559

     เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ได้รับเกียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการด้านประสานรักษาความปลอดภัยและการจราจร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านประสานงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร โดยในที่ประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการจากคณะ สำนัก กอง และหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.วิชัย กล่าวว่า เพื่อเป็นการถวายความปลอดภัยและสมพระเกียรติตลอดจนเกิดความปลอดภัย และสภาพการจราจรคล่องตัวต่อบัณฑิต และญาติบัณฑิต จึงได้ร่วมกันประชุมเพื่อรับทราบและเข้าใจแนวทางปฏิบัติและสามารถแจ้งต่อคณะ หน่วยงาน ที่คณะกรรมการสังกัดได้รับทราบโดยมีประเด็นดังนี้
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านประสานงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
2. กำหนดการรับเสด็จฯ และเส้นทางในการเสด็จพระราชดำเนิน
3. การกำหนดเขตพื้นที่พระราชทาน
4.การจัดระบบจราจรภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กำหนดระบบการจราจรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2559
– แผนแสดงเส้นทางการจราจรและการรับ-ส่งบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 15 ธันวาคม 2559
5. การรับ-ส่งบัณฑิต นักศึกษาารับ – ส่งเสด็จฯ และญาติบัณฑิต
6. เส้นทางการเดินทางรถบัสสวัสดิการสาธารณะของ มข. (KST) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและการจัดสถานที่จอดรถโดยรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการดำเนินการด้านประสางานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
– การแต่งกายคณะกรรมการ
– เครื่องบอกฝ่าย และบัตรแสดงตน
– กำหนดเวลาเตรียมความพร้อม

ว.28 ว.4  151259_๑๖๑๒๑๖_0051 ว.28 ว.4  151259_๑๖๑๒๑๖_0037 ว.28 ว.4  151259_๑๖๑๒๑๖_0038 ว.28 ว.4  151259_๑๖๑๒๑๖_0039 ว.28 ว.4  151259_๑๖๑๒๑๖_0040  ว.28 ว.4  151259_๑๖๑๒๑๖_0042 ว.28 ว.4  151259_๑๖๑๒๑๖_0043 ว.28 ว.4  151259_๑๖๑๒๑๖_0044 ว.28 ว.4  151259_๑๖๑๒๑๖_0045 ว.28 ว.4  151259_๑๖๑๒๑๖_0046 ว.28 ว.4  151259_๑๖๑๒๑๖_0047 ว.28 ว.4  151259_๑๖๑๒๑๖_0048 ว.28 ว.4  151259_๑๖๑๒๑๖_0049 ว.28 ว.4  151259_๑๖๑๒๑๖_0050 ว.28 ว.4  151259_๑๖๑๒๑๖_0036 ว.28 ว.4  151259_๑๖๑๒๑๖_0052 ว.28 ว.4  151259_๑๖๑๒๑๖_0053 ว.28 ว.4  151259_๑๖๑๒๑๖_0054 ว.28 ว.4  151259_๑๖๑๒๑๖_0055 ว.28 ว.4  151259_๑๖๑๒๑๖_0056

 

Comments are closed.