ประกาศกำหนดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันซ้อมใหญ่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559 (วันที่ 14-15 ธ.ค. 59)

ดาวน์โหลด :

ประกาศ กำหนดระบบจราจรในวันซ้อมใหญ่ฯ วันที่ 14 – 15 ธ.ค. 59

แผนที่ กำหนดระบบจราจรในวันซ้อมใหญ่ฯ วันที่ 14 – 15 ธ.ค. 59

MapKKU_15DEC2016

Comments are closed.