แจ้งปรับเปลี่ยนตั้งเวลาระบบไฟสัญญาณจราจร

   สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ดำเนินการปรับเปลี่ยนตั้งเวลาสัญญาณไฟจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน ถนนสี่แยกคณะศึกษาศาสตร์ ศาลาเดิม ปรับเปลี่ยนเวลาไฟสัญญาณจราจรจาก 2 เฟสเดิม ที่ให้สัญญาณไฟจราจร เดินรถทีละ 2 ช่องทาง ดำเนินการเป็น 4 เฟส คือให้รถหยุด 3 ช่องทาง สลับเดินรถทีละ 1 ช่องทาง
ซึ่งได้ปรับเวลาในการเดินรถ ดังนี้
เฟส 1 จากสถาบันลุ่มน้ำโขงไปคณะสถาปัตย์ศาสตร์ ใช้เวลา 20 วินาที
เฟส 2 จากคณะสถาปัตย์ฯ ไปสถาบันลุ่มน้ำโขง ใช้เวลา 20 วินาที
เฟส 3 จากคณะมนุษย์ไปอาคาร 25 ปี ตั้งเวลา 14 วินาที
เฟส 4 จากอาคาร 25 ปี ไปคณะมนุษย์ ตั้งเวลา 14 วินาที
ให้สัมพันธ์กับปริมาณรถสัญจรช่วงเวลาเร่งด่วน
999

Comments are closed.