เจ้าหน้าที่ รปภ.มข. เป็นวิทยากรและสาธิตสาธิตการป้องกันและระงับอัคคีภัย

12184144_728508010587210_5129485012323097774_o

สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 1 กองกิจการนักศึกษาและหอพักสวัสดิการนักศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558

นายมรกต สุบิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร เป็นวิทยากรและสาธิตการป้องกันและระงับอัคคีภัย  โดยสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2558  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรองรับจากเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้และเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น  หรือหากเกิดขึ้นแล้วก็สามารถระงับได้อย่างทันท่วงที  อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินสมบัติของทางราชการ   คาดว่านักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจะมีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะการดับเพลิงขั้นต้น  มีความรู้ด้านแผนรับอัคคีภัยของหน่วยงาน  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติตามแผนระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้  และสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยได้

ภาพ : ณรงค์ชัย บุญประคม

905912_728507990587212_2219026104414578518_o 10997607_728428290595182_1521827459436176012_o 12091406_728504437254234_6592201148198802960_o 12191207_728648240573187_3591631659555449701_o12194981_728648803906464_2886500908616172474_o12182392_728648743906470_7604256921436850491_o 12182874_728648517239826_2457278673326352734_o 12182893_728648970573114_8491269123901543316_o  12185087_728504797254198_9177333152436408149_o 12189446_728649780573033_3321461148287014416_o

Comments are closed.