สนง.รปภ.มข. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

          เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องปฏิบัติการระบบกล้องวงจรปิด IP Camera สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร โดย ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย  เป็นประธานในการให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมนายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ ร่วมให้การต้อนรับและให้คำปรึกษาหารือ

        ในการศึกษาดูงานด้านระบบกล้องวงจรปิดกับผู้ศึกษาดูงาน ให้ข้อมูลพื้นฐานการจัดซื้อวัสดุประกอบระบบกล้องวงจรปิด เพื่อสร้างมาตรการและสร้างระบบในสถานที่สำคัญให้เกิดความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อนำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป

6668 546478 77875875

 

Comments are closed.