สนง.รปภ.มข. เตรียมความพร้อมจัดระบบการจราจร สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558

แผนผังแสดงเส้นทางการเดินรถวันวิทยาศาสตร170858

นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กล่าวว่า ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กำหนดให้จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปี 2558  ในวันที่ 17-19  สิงหาคม  2558 ณ บริเวณอาคาร 8 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดแสดงนิทรรศการ และการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้า   ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวคาดว่าจะมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จึงได้ร่วมกันประชุมและกำหนดระบบจราจรเป็นการชั่วคราวในวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2558   สำหรับการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี 2558 ดังนี้
1. ปิดเส้นทางการจราจร ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
1.2  วันที่ 17 – 18 – 19 สิงหาคม 2558
–  เวลา 08.00 -15.30 น.  ปิดเส้นทางการจราจรข้างอาคารสำนักหอสมุดและทรัพยากร การเรียนรู้ จากสามแยกตรงข้ามคอมเพล็ก ถึง วงเวียนพระบรมรูปรัชกาลที่ 4

1.1  วันที่ 18 สิงหาคม 2558
–  เวลา 07.00 – 10.00 น. ปิดเส้นทางการจราจร จาก สี่แยกสะพานขาวถึงวงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 4
–  เวลา 10.00 -15.30 น.  ปิดเส้นทางการจราจรข้างอาคารสำนักหอสมุดและทรัพยากร การเรียนรู้ จากสามแยก  ถึง วงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

2.  กำหนดที่จอดรถสำหรับผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรม (รถยนต์ทุกประเภท)ดังนี้
2.1  ศาลา 25 ปี
2.2  ลานจอดรถข้างอาคารพลศึกษา
2.3  ลานจอดรถหน้า สถานีวิทยุ FM 103
2.4  บริเวณถนนข้างแปลงฝึกงานนักศึกษา  คณะเกษตรศาสตร์ ถนนต้นสักสายรหัส
2.5  ลานรถจอดทิศตะวันออก สวนรุกขชาติ
2.6  ลานจอดรถสนามยิงปืน ตรงข้ามปั๊มน้ำมัน ปตท.
3.  กำหนดที่จอดรถรถบัสหรือ 6 ล้อขึ้นไป ที่มาร่วมกิจกรรม ให้จอด ณ อุทยานเกษตรเทคโนโลยีการเกษตร เท่านั้น
–  โดยมีบริการรถโดยสารสวัสดิการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ – ส่ง
ฟรี จากจุดจอดรถอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ถึงคณะวิทยาศาสตร์ตลอดงาน

กำหนดที่จอดรถ2558 1439527709606 1439442783285 1439442522721 IMG_5961122198-1024x614 8883-614x1024  379325441-1024x614

Comments are closed.