สร้างความมั่นใจให้กับชาว มข. จัดระเบียบรถแท็กซี่และทำฐานข้อมูลพนักงานขับรถที่เข้ามาให้บริการ

จัดระเบียบรถแท็กซี่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรร่วมกับสถานีตำรวจภูธรย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

IMG_2343

วันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ บริเวณหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร โดย นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำมอบสติ๊กเกอร์ผ่านเข้า – ออก มหาวิทยาลัยขอนแก่นแก่พนักงานขับรถTaxi ขอนแก่น และผู้ประกอบการรถ Taxi ขอนแก่น เพื่อเพิ่มมาตรการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา บุคลากรโดยจัดระเบียบรถแท็กซี่และทำฐานข้อมูลพนักงานขับรถที่เข้ามาให้บริการ โดยใช้สติ๊กเกอร์ผ่านเข้า – ออก และสติ๊กเกอร์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเป็นตัวคัดกรองในเบื้องต้น แลเพื่อป้องปรามเหตุอาชญากรรม พร้อมเสนอแนะจุดรอให้บริการลูกค้า 2 จุด คือ 1.ลานจอดโรงอาหารหนองแวง ๒.สวนรุกชาติ คอมเพล็กซ์ ในกรณีลูกค้ามาใช้บริการที่จุดรับผู้โดยสาร จะไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่ม 20 บาท

IMG_2383 IMG_2349 IMG_2357 IMG_2340 IMG_2367 IMG_2371 IMG_2375

Comments are closed.