ปิดถนนประตูขาออก (ประตูศาลเจ้าพ่อมอดินแดง) ชั่วคราว

ปิดถนนประตูขาออก (ประตูศาลเจ้าพ่อมอดินแดง) ชั่วคราว

image

 

หลังจากที่แขวงการทางจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางและระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนมิตรภาพ ด้านหน้าประตูเข้า ? ออก (ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งผลต่อการสัญจรขาออกนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่สามารถใช้เส้นทางออกบริเวณดังกล่าวได้ประมาณ 1 สัปดาห์

??????????????? นายอภิชาติ? พัฒนจักร ?รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร?กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางและลดความเสี่ยงที่มีสภาพจราจรติดขัด ?จึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง ที่จะต้องผ่านประตูทางออก (ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง) ดังนี้ รถที่จะออกสู่ถนนมิตรภาพ ?????เลี้ยวซ้ายไปทางจังหวัดอุดรธานี ควรออกทางด้านประตูหลังมอ ผ่านบ้านโนนม่วงไปออกถนนมิตรภาพ? หรือออกทางประตู 3 อาคาร 25 ปี หลังคลังเลือดกลาง? ส่วนรถที่จะเข้าไปในตัวเมืองควรออกด้านประตูกังสดาลหรือประตูวัดป่าอดุลยาราม

ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการเดินทางและหลีกเลี่ยงสภาพการจราจรติดขัดและคล่องตัว ? อีกทั้งสามารถลดเวลาและการสิ้นเปลื้องพลังงานเชื้อเพลิง จากสภาพการปิดประตูทางออกเพื่อก่อสร้างและสภาพจราจรติดขัด ณ บริเวณก่อสร้างดังกล่าว

 

 

img_10b1e2d2969faff2a30f5576d6990409 img_6212532c6a9e2342f4faf2f871c1c2a4 img_a4d53c2f358aa0ae936d964fa9868988 img_dee45bd7e936886cc1aeab9f6c269b05 img_fe6000088ba64dc2c63fda02f8cc5d2c

 

เฉลิมเกียรติ ศรีละกู/ล ข่าว

สุรสิน เพ็ญประจักร์ / ภาพ

Comments are closed.