ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2642/2556) กำหนดปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราว งานประเพณีลอยกระทง ปี 2556

ประกาศปิดเส้นทางงานลอยกระทง56

Comments are closed.