ระวัง!เตือนภัยนักศึกษาลืมถอดกุญแจรถทิ้งไว้

untitled

เตือนภัยนักศึกษาลืมถอดกุญแจรถทิ้งกว่า 300 คัน

จากสถิติการตรวจสอบการลืมถอดกุญแจรถจักรยานยนต์และนำมาเก็บรักษา เพื่อรอการส่งคืนเป็นภารกิจที่เกิดจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มข. ที่พยายามรักษาทรัพย์สินที่หลุดมือจากเจ้าของ ก่อนที่จะมีบุคคลหรือกลุ่มมิจฉาชีพขโมยรถได้โดยง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ ช่วยในการขโมย

นายเกษม? ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กล่าวว่าภารกิจที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพิทักษ์รักษษทรัพย์สินของทางราชการและบุคคลภายในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จากการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนักในการทำหน้าที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อตนเองและหน่วยงาน เมื่อได้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นที่สามารถเก็บรักษารถจักรยานยนต์ที่ลืมถอดกุญแจทิ้งเอาไว้ของนักศึกษาและบุคลากร ในรอบ 1 ปี จากเดือนตุลาคม 2555-กันยายน 2556 จำนวน 305 คัน และนำส่งเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับว่าเป็นการป้องกับเหตุรถจักรยานยนต์สูญหายที่ส่วนใหญ่เกิดจากการลืมกุญแจทิ้งเอาไว้

ทั้งนี้ จากการดำเนินการที่ผ่านมาสามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกเป็นพลังเครือข่ายที่ดีจากผู้ที่เคยมารับรถคืนที่กลับมานำสิ่งของอาหารหรือของชำร่วยต่างๆ มามอบให้เพื่อเป็นการขอบคุณในน้ำใจและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

Comments are closed.