สภ.เมืองขก. สนับสนุนการจัดระเบียบการจราจรภายใน มข. เน้นจอดผิดล็อคล้อ

นายเกษม? ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร? กล่าวว่า? หลังจากที่ผ่านมาการจัดการด้านการจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นการรณรงค์ด้านการขับขี่ปลอดภัยเป็นหลักนั้น? ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี สะท้อนผลจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น???? ที่ลดลง? ในขณะที่การทำผิดวินัยจราจรและกฎหมายจราจร ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร? และจอดผิดที่ จอดในที่ห้ามจอด ยังคงมีสถิติที่สูงอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ ผศ.วิชัย? ณีรัตนพันธุ์? ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม? ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร? จึงมีนโยบายให้ประสานงานกับสภ.เมือง ขก. และได้รับการสนับสนุนการจัดระเบียบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น? หลังจากที่มีการรณรงค์มาแล้วในระยะหนึ่ง? โดยส่งเจ้าพนักงานตำรวจจราจร สัญญาบัตร มาประจำที่ สภ.ย่อย มข. ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับชุดจราจร? สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร? โดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายจราจร พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522? เปรียบเทียบปรับ การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร? จอดขาว ? แดง? จอดซ้อนคัน ด้วยการใช้อุปกรณ์ทำการล็อคล้อที่มีมาตรฐานสากล? ในกรณีที่ฝ่าฝืน

ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด? รถยนต์จอดซ้อนคัน? จอดขวางทางเดินรถ ส่งผลให้เส้นทางจราจรถูกบีบแคบลง รถติดเป็นเวลานาน

img_224aec5259f606f6f5e7f66b6f66cb88

img_1619b279eee3821f83f7d94b79806c58

img_db9effac2cf492181b99de2110d520ce

img_e4a0a9632bfdfd15ad03541bdd0679fc

 

 

 

เฉลิมเกียรติ ศรีละกูล ข่าว

Comments are closed.