Category Archives: ข่าวกิจกรรม

มข.ถ่ายทอดอุดมการณ์ทางสังคมให้นศ. ผ่านวิชาพันธะทางสังคมฯ

image01

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สร้างนศ.ให้อยู่ในสังคมอย่างยุติธรรมมีสันติสุข จัดการเรียนการสอนถ่ายทอดอุดมการณ์ทางสังคมของพลเมือง ผ่านกระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม

Read More »

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

IMG_15711111

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านโครงสร้างการบริหารงานและการบริหารจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ...

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (จำนวน 18 อัตรา)ในวันที่ 6 – 24 มีนาคม 2560

2017_03_01_09_51_48_21084_Page1

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว.pdf กดรับสมัคร

Read More »

อธิการบดี มข. และคณะผู้บริหาร พบปะให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ประจำปี 2560

IMG_1250_01

ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 10.30 ...

Read More »

กำหนดปิด – เปิดประตูและเส้นทางการจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14

แผนที่-มาราธอนนานาชาติ-2560

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 97/2560) ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ...

Read More »

กำหนดระบบจราจรการเดินรถทางเดียวในการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560

แผนผังงานเกษตร2560-111

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 96/2560) เรื่อง กำหนดระบบจราจรการเดินรถทางเดียวในการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี ...

Read More »