Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (จำนวน 120 อัตรา)ในวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2559

  ...

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (จำนวน 47 อัตรา)ในวันที่ 2 – 20 พฤศจิกายน 2558

รับสมั ...

Read More »

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2558

       ...

Read More »

งานพิธีบายศรีสู่ขวัญและแสดงมุทิตาจิตแด่..ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

เมื่อว ...

Read More »

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Downlo ...

Read More »

ผู้บริหาร มข.ตบเท้าปลูกต้นยางนา เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างมีค่า

ฝ่ายรั ...

Read More »