Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร มข. เข้าร่วมโครงการอบรมใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 3 รุ่น

สำนักง ...

Read More »

มข.ถ่ายทอดอุดมการณ์ทางสังคมให้นศ. ผ่านวิชาพันธะทางสังคมฯ

สำนักว ...

Read More »

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ต้อนรั ...

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (จำนวน 18 อัตรา)ในวันที่ 6 – 24 มีนาคม 2560

ประกาศ ...

Read More »

อธิการบดี มข. และคณะผู้บริหาร พบปะให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ประจำปี 2560

ในวันอ ...

Read More »

กำหนดปิด – เปิดประตูและเส้นทางการจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14

ประกาศ ...

Read More »