Category Archives: ข่าวกิจกรรม

รปภ. มข. ระดมความเห็นพัฒนางานสู่ สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร

เมื่่อ ...

Read More »

อธิการบดีนำนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่เจ้าหน้าที่สังกัด รปภ.มข.

สำนักง ...

Read More »

นาย เกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มข.เตรียมรับเปิดเรียน

นาย เก ...

Read More »