Category Archives: ข่าวกิจกรรม

สนง.รปภ.จัดประชุมสัญจรภารกิจด้านการข่าวและความมั่นคงจังหวัดขอนแก่น

เมื่อว ...

Read More »

จุดรับฝากและส่งคืนของหาย (Lost and found station)

ศูนย์ป ...

Read More »

สนง.รปภ. ร่วม สภ.เมืองขก.(ชุดพยัคฆ์)ประชุมมาตรการป้องกันรถยนต์หายในมข.

เมื่อว ...

Read More »

รปภ. มข. ระดมความเห็นพัฒนางานสู่ สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร

เมื่่อ ...

Read More »

อธิการบดีนำนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่เจ้าหน้าที่สังกัด รปภ.มข.

สำนักง ...

Read More »

นาย เกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มข.เตรียมรับเปิดเรียน

นาย เก ...

Read More »