Category Archives: ข่าวกิจกรรม

กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จัดโครงการพัฒนาทักษะการกู้ภัยและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

วัน พฤ ...

Read More »

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

  ...

Read More »

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จัดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและศึกษาดูงาน สู่การจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (Smart security)

  ...

Read More »

กองป้องกันและรักษาความความปลอดภัย เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุก ...

Read More »

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นอธิการบดี มข. คนที่ 11

    &n ...

Read More »

แผนการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร

ในโครง ...

Read More »