Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยจัดการประชุม แนวทางในการจัดระบบการจราจรโรงพยาบาลศรีนครินทร์

  ...

Read More »

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยเข้าแสดงความยินดีแก่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23

วันศุก ...

Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิท ...

Read More »

รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง ทัศนคติและความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยต่อแอปพลิเคชันโปรแกรมจุดตรวจตู้แดง “KkuRedbox”

รายงาน ...

Read More »

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) หัวข้อ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม/สัมมนา

คู่มือ ...

Read More »

ทอดกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วัดไชยศรี

วันเสา ...

Read More »