Category Archives: ข่าวการจราจร

สภ.เมืองขก. สนับสนุนการจัดระเบียบการจราจรภายใน มข. เน้นจอดผิดล็อคล้อ

นายเกษ ...

Read More »

ปิดเส้นทางการจราจร

ประกาศ ...

Read More »

สนง.รปภ.สนธิกำลัง สภ.ย่อย มข.เตรียมตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร

หลังจา ...

Read More »

ประกาศล็อคล้อและเปรียบเทียบปรับ

ท่านใด ...

Read More »

กำหนดปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราว (7 ก.ค. 56 – 15.00-16.30 น.)

ประกาศ ...

Read More »

อารักขาบุคคลสำคัญ ฯพณฯ เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

? ? ? ...

Read More »