Category Archives: ข่าวการจราจร

สนง.รปภ.ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการให้และรับบริการรถโดยสาร ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายรั ...

Read More »

เริ่มทดลองการเดินรถทางเดียวโดยรอบคอมเพล็กซ์ มข.ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.58 เป็นต้นไป

เริ่มท ...

Read More »

สนง.รปภ.มข.ดูแลการจราจรต้อนรับนักศึกษาใหม่

สำนักง ...

Read More »

ปิดถนนประตูขาออก (ประตูศาลเจ้าพ่อมอดินแดง) ชั่วคราว

ปิดถนน ...

Read More »

เริ่มแล้ว!กวดขันวินัยการจราจรพนักงานขับรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เริ่มแ ...

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2642/2556) กำหนดปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราว งานประเพณีลอยกระทง ปี 2556

Read More »