Category Archives: ข่าวการจราจร

สนง.รปภ.มข. เตรียมความพร้อมจัดระบบการจราจร สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558

นายเกษ ...

Read More »

งานจราจร สนง.รปภ.มข.ฝึกอบรมอาสาจราจรเบื้องต้นแก่ นศ.กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เตรียม ...

Read More »

สร้างความมั่นใจให้กับชาว มข. จัดระเบียบรถแท็กซี่และทำฐานข้อมูลพนักงานขับรถที่เข้ามาให้บริการ

จัดระเ ...

Read More »

สนง.รปภ.ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการให้และรับบริการรถโดยสาร ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายรั ...

Read More »

เริ่มทดลองการเดินรถทางเดียวโดยรอบคอมเพล็กซ์ มข.ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.58 เป็นต้นไป

เริ่มท ...

Read More »

สนง.รปภ.มข.ดูแลการจราจรต้อนรับนักศึกษาใหม่

สำนักง ...

Read More »