Category Archives: ข่าวการจราจร

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และสนง.รปภ. มข. เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่

       ...

Read More »

ประกาศกำหนดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันซ้อมใหญ่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559 (วันที่ 14-15 ธ.ค. 59)

ดาวน์โ ...

Read More »

กำหนดระบบจราจรสำหรับการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

Read More »

แจ้งปรับเปลี่ยนตั้งเวลาระบบไฟสัญญาณจราจร ณ ถนนสี่แยกศาลาเดิม อาคาร 25 ปี ในช่วงเวลาเร่งด่วน

   สำน ...

Read More »

แจ้งปรับเปลี่ยนตั้งเวลาระบบไฟสัญญาณจราจร

   สำน ...

Read More »

กำหนดปิดเส้นทางจราจร ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค. 59

       ...

Read More »